Finans Yönetimi


Gelişmiş Muhasebe hesabı

Avukatlarla aranızdaki tüm avans, masraf, tahsilat, vekâlet ücreti hesapları, alacak/verecek kalemleri kolayca takip edilebilir.

Tahsilat izleme

Yapılan tahsilatların, avukat veya kampanya/indirim bazında hangi işlemlerden sonra nasıl değişiklik gösterdiği izlenebilir. Bu verileri kullanarak hem siz hem de avukatlarınız iş planları oluşturabilir.

Avans/Masraf Yönetimi

Merkezden toplu veya avukata özel olarak avanslar ve masraflar kolayca yönetilebilir. Her bir avukatla aranızdaki avans/masraf durumunu özet olarak görebilir, detayları muhasebe listeleri ile avukat/dosya/masraf türü bazında takip edilebilir.

Tahsilat/Kalan Alacak Takibi

Tüm dosyalarda yapılan tahsilatlar ve kalan alacaklar takip edilebilir, raporlanabilir ve performans takibi yapılabilir. Kapanan dosyalar ve tahsilatları muhasebe listeleri ile izlenebilir.

Asıl Alacak Takibi

Asıl alacakların tahsilat durumları, tahsil edilme süreleri ve miktarları detaylı bir şekilde raporlanabilir. Mevcut asıl alacak tahsil durumu avukat/dosya/il bazında incelenebilir. Bu raporlara dayanarak gelecek dönem tahminleri yapılabilir.

Masraf Takibi

Yapılan masrafların tahsilat durumları, tahsil edilme süreleri ve miktarları detaylı bir şekilde raporlanabilir. Mevcut masraf durumu avukat/dosya/il/masraf türü bazında incelenebilir. Bu raporlara dayanarak gelecek dönem tahminleri yapılabilir.

Dosya Kapanış Takibi

Dosya kapanış süreleri, yapılan işlemlerle olan ilişkileri ve mevcut durum avukat/dosya/il bazında raporlanabilir. Bu raporlara dayanarak gelecek dönem tahminlerinde bulunulabilir.

Alacak Yönetimi

Tüm alacaklar, merkezden ve hukuk bürolarından toplu olarak yönetilebilir.

Vergi Hesabı

Harcanan, tahsil edilen KDV ve diğer vergilerin hesabı kolayca takip edilebilir.